Warszawa, ul. Przyokopowa (Wola Center)

Nazwa inwestycji:

Zespół Biurowo–Usługowy „Przyokopowa”

Nazwa zadania:

„Kompleksowa dostawa i montaż warstw dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.”

Nazwa zamawiającego:

Budimex SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Termin realizacji:

06.2012 – 09.2013

Powierzchnia izolacji:

14 000 m2 ( Etap I, II, III )

Zdjęcia z realizacji: