Waraszawa, ul. Batalionów Chłopskich

Nazwa inwestycji:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Batalionów Chłopskich 81 w Warszawie – ETAP I , ETAP II , ETAP III

Nazwa zadania:

„Kompleksowa dostawa i montażu warstw dachowych, izolacji daszków i zadaszeń, izolacji tarasów i balkonów, izolacji patio wraz z izolacją połączeń silikatów części parterowej z żelbetem części garażowej oraz donicy, z wykonaniem obróbek blacharskich attyk, balkonów i tarasów, a także przelewów awaryjnych na dachu.”

Nazwa zamawiającego:

Budimex SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Termin realizacji:

ETAP I : 03.2013 – 11.2013

ETAP II : 03.2014 – 10.2014

ETAP III : 11.2014 – 06.2015

Powierzchnia izolacji:

12 000 m2 ( Etap I, II, III )

Zdjęcia z realizacji: