GRUPA Azoty Tarnów

Prace w ramach inwestycji/zamówień:

-Roboty fundamentowe dla wytwórni Kwasu Siarkowego I Oleum

-Dostosowanie węzła rozładunku trójchloroetylenu na rampie rozładowczej do wymogów TDT

-Dostosowanie placu załadunku kaprolaktamu do wymogów TDT

-Remont przęseł estakady ciąg II

-Dostosowanie kolejowego i samochodowego węzła przeładunkowego przy K-12 do wymogów TDT

-Remont Przewiązki Stacji Uzdatniania Wody – Obiekt E-81C – Konstrukcja

-Roboty antykorozyjne

-Roboty dekarskie

-Remonty elewacyjne

Nazwa zamawiającego:

Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Termin realizacji: 2011 – 2015

Zdjęcia z realizacji: